Xohararakan

Patrastenq Miasin – Brizol

October 7, 2016 4801 0

Patrastenq Miasin – Mant

November 23, 2016 5222 0

Patrastenq Miasin – Qariov Hav

February 20, 2017 4101 0

Patrastenq Miasin – Lolikov Sare Apur

September 14, 2017 2422 0

Patrastenq miasin – Dzvov rulet

October 26, 2017 1811 0

Patrastenq Miasin – Konchol

November 30, 2017 971 0

Patrastenq Miasin – Garam Masala

December 9, 2016 4181 0

Patrastenq Miasin – Brigadeyro

March 9, 2017 3061 0

Hami uje – Toxarkum 3

May 1, 2017 5022 0

Patrastenq miasin – Soxov tolma

June 19, 2017 2612 0

Patrastenq miasin – Kuchmachi

October 4, 2017 1911 0

Patrastenq Miasin – Sufle-omlet

November 6, 2017 1461 0

Patrastenq Miasin – Izmiri Qufta

September 20, 2016 10462 0

Patrastenq miasin – Jerepuk hav

December 28, 2016 4861 0

Patrastenq Miasin – Khanum

March 30, 2017 3722 0

Mamayi epacn urish e – 15.10.2017

October 15, 2017 2481 0

Mamayi epacn urish e – 18.11.2017

November 18, 2017 1941 0

Patrastenq Miasin – Banjareghenov Sig

November 24, 2016 5281 0

Hami uzhy – Toxarkum 1

April 17, 2017 3622 0

Patrastenq miasin – Kololik

June 7, 2017 3451 0