Kyanqy sharunakvum e

Kyanqy sharunakvum e – Argelvac ser

September 20, 2016 5163 0

Kyanqy sharunakvum e – Shahamole

March 27, 2017 1603 0

Kyanqy sharunakvum e – Depi davajanutyun

September 29, 2016 4773 0

Kyanqy sharunakvum e – Molorutyun

September 30, 2016 5032 0

Kyanqe Sharunakvum e – Tsnundic Heto

February 8, 2017 2582 0

Kyanqy sharunakvum e – Davajanutyun

October 26, 2016 3802 0

Kyanqy sharunakvum e – 27.04.2017

April 27, 2017 1342 0

Kyanqy sharunakvum e – Bard yntrutyun

September 16, 2016 5892 0

Kyanqe Sharunakvum e – Axjik Erexan

October 28, 2016 4192 0

Kyanqy sharunakvum e – Davadrutyun

February 14, 2017 2282 0