Kyanqy sharunakvum e

Kyanqy sharunakvum e – Argelvac ser

September 20, 2016 5523 0

Kyanqy sharunakvum e – Shahamole

March 27, 2017 1843 0

Kyanqy sharunakvum e – Depi davajanutyun

September 29, 2016 5093 0

Kyanqe Sharunakvum e – Axjik Erexan

October 28, 2016 4452 0

Kyanqy sharunakvum e – Davadrutyun

February 14, 2017 2592 0

Kyanqy sharunakvum e – Dster suty

November 18, 2016 4332 0

Kyanqy sharunakvum e – Varakakiry

October 12, 2016 4182 0

Kyanqy sharunakvum e – Avelordy

November 21, 2016 3912 0

Kyanqy sharunakvum e – Xandic kuracac

February 17, 2017 3922 0

Kyanqy sharunakvum e – Naxkin sirelin

November 23, 2016 3382 0

Kyanqy sharunakvum e – Hor gorcarqy

November 25, 2016 3892 0

Kyanqy sharunakvum e – Mayry

November 9, 2016 3552 0

Kyanqy sharunakvum e – Molorutyun

September 30, 2016 5352 0

Kyanqe Sharunakvum e – Tsnundic Heto

February 8, 2017 2902 0